30 mars, 2016

Med egna ord

Projektet Med egna ord arbetade med skrivande och läsande tillsammans med unga nyanlända i åldrarna 16-24 år i Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Projektet fick stöd från Allmänna Arvsfonden, Region Västerbotten samt Umeå kommun. Syftet med projektet var att ge de unga utrymme att berätta sina livshistorier genom självbiografiskt skrivande. Under åren 2016-2017 anordnade vi skrivarkurser, läsecirklar och författarbesök i de tre kommunerna. Vi tog fram och testade olika metoder för att stimulera läs­- och skrivlust hos nyanlända ungdomar. Det vi kom fram till mynnade ut i ett metodmaterial som finns att beställa här. De texter som deltagarna skrev i projektet sammanställdes i en antologi, Okänd värld som finns att beställa här.

I november höll vi slutseminarium om projektet, ett i Umeå samt ett i Nordmaling. Vi presenterade projektets erfarenheter och resultat. Seminarierna innehöll även ett panelsamtal på temat “Varför är det viktigt att berätta om sitt liv?”

Panelen  i Umeå bestod av projektdeltagarna Kawtar Al-Mashgari och Fazel Gholami, Marianne Folkedotter, berättarantikvarie från Västerbottens museum samt författare och skrivpedagog Sara Wikman. Samtalet leddes av Hanna Landström, föreningen Kulturstorms koordinator. Här är en film från slutseminariet i Umeå.

Med egna ord finansieras av Allmänna Arvsfonden