15 februari, 2011

Bli medlem

Är du medlem i Kulturstorm?

Som medlem i föreningen kan du få hjälp och stöttning för ditt engagemang och dina idéer. På våra medlemsmöten är det just ni medlemmar som får chans att komma med idéer som föreningen kan förverkliga. Vi anordnar även aktiviteter för att träffas, umgås men även för att utbyta tankar och idéer om vad som behöver förändras inom kulturen.

Bli medlem och inbjuden till våra medlemsmöten där du kan göra en förändring.