Projekt Katapult börjar ta form…

Det råder just nu febril aktivitet på kontoret med arbetet att dra igång projekt Katapult. Telefonen och mailen går varm, möten med samarbetspartners avlöser varandra och programmet för alla workshops börjar ta form…

Vad handlar då projekt Katapult om? Jo…

Att ta aktiv del i och kunna påverka kulturlivet handlar inte bara om att ha en bra idé och genomföra den. Det handlar minst lika mycket (om inte mer) om att känna till de oskrivna regler och arbetssätt som påverkar ens möjligheter att lyckas förverkliga sina idéer.

Till exempel…

Hur fungerar nätverken och och hur är det möjligt att kryssa i dem? Hur ser hierarkierna ut och hur går det till att förankra sina tankar och idéer för att få igenom dem?

All den tysta kunskapen om hur man navigerar i den ocean av internrekrytering och snäva nätverk som tyvärr ofta präglar kulturlivet.

Att lära sig att styra upp projekt kan vara en nyckel till större inflytande i kulturlivet och samhället i stort men en nyckel ger inte automatiskt inflytande. Det gäller att veta vilka dörrar den går till och hur den ska användas…

Katapult syftar till att ge ungdomar i Västerbotten, verktyg att genom kunskaper i arrangörskap ta plats som kulturproducenter och samhällskapare. Förutom att lära ut själva hantverket att arrangera vill projektet även ge djupare kunskaper i frågor om makt och inflytande, ge deltagarna bredare nätverk samt en plats där man som ung kan hämta kunskap och stöd att genomföra sina idéer.

Katapult har nu en egen flik på vår hemsida som du hittar här.

Mer information kommer inom kort…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.