18 december, 2017

Om Med egna ord

Med egna ord finansierades av Allmänna arvsfonden och arbetade med skrivande och läsande tillsammans med unga nyanlända i Nordmaling, Robertsfors och Umeå under 2016-2017.

Projektet har under åren 2016-2017 anordnat skrivarkurser, läsecirklar och författarbesök . Utöver detta har en antologi producerats tillsammans med deltagarna.

Nu finns antologin att beställa här!

 

Information om projektet

Med egna ord är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, där vi i Föreningen Kulturstorm vill pröva och utveckla olika metoder för att stimulera läs­ och skrivlust hos unga nyanlända ungdomar. Vi vill ge dessa unga personer utrymme att berätta sina livshistorier genom självbiografiskt skrivande.

Målgrupp för projektet är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-­24 år, med fokus på unga som kommit till Sverige på egen hand. Sekundär målgrupp innefattar personal på HVB­boenden, pedagoger inom gymnasieskolans språkintroduktions-program, personal vid bibliotek och studieförbund, föreningsliv och organisationer som jobbar med nyanlända ungdomar samt institutioner och organisationer som vill stötta projektet och ta det av projektets arbetssätt. Projektet har som mål att nå totalt 50­-70 ungdomar.

Projektet kommer att pågå under två år med start våren 2016. Geografiskt kommer vi att täcka in Umeå, Nordmaling och Robertsfors kommun. Unikt och nyskapande för detta projekt är just kombinationen unga nyanlända och självbiografiskt skrivande. Vi har inte kunnat finna att någon större satsning liknande denna tidigare har gjorts i vare sig Umeå eller övriga Sverige.

Projektets fortlevnad kommer att säkras genom att metoderna implementeras i ordinarie verksamheten på deltagande boenden, skolor etc. Dessutom kommer metoderna att erbjudas till övriga intresserade, såväl regionalt som nationellt. För spridningens skull informeras medier, beslutsfattare och politiker löpande om projektet, och dessa bjuds även in till ett avslutande seminarium där vi berättar om projektets resultat.

Vår vision är ett samhälle där alla ges lika förutsättningar att delta och känner sig trygga i det skrivna ordet.

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med oss!
info (at) kulturstorm.se

Med egna ord finansieras av Allmänna Arvsfonden