25 november, 2016

Om styrelseuppdraget

Kulturstorm har en styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter. Det är de som har ansvar över föreningen och de anställda. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar. Alla som är intresserade av att sitta med i Kulturstorms styrelse kan anmäla sig till valberedningen eller vem som helst i styrelsen.

Personerna i styrelsen sitter ett år i taget, från mars till mars året därpå. I våra stadgar står det att styrelsen ska arbeta för att föreningen ska utvecklas och nå de mål som är sagda för året. Styrelsen har möte en gång i månaden. Varje gång skrivs det ett protokoll, en form av sammanfattning av vad som sagts.

Det är bra för personers framtida arbetsliv att sitta med i en styrelse. Det visar att du som person har engagerat dig, tagit ansvar och lärt dig mycket om samarbeten och möten. Därför är det smart att välja att arbeta i en styrelse ett par år.

Kulturstorms styrelse planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. De är även ansvariga för att alla de pengar som finns i föreningen blir använda på rätt sätt. Som styrelsemedlem är du en slags chef för de som arbetar för Kulturstorm. Därför är du väldigt viktig!
Är du intresserad av att engagera dig i vår styrelse? Skriv då i formuläret nedan så kontaktar de dig!