19 december, 2017

Utbildning

Vill du arbeta läs-​ ​och​ ​skrivfrämjande​ för nyanlända ungdomar eller utveckla ditt arbete inom detta? Vi från Föreningen Kulturstorm i projektet Med egna ord erbjuder kompetensutveckling inom läs- och skrivfrämjande med fokus på självbiografiskt skrivande för nyanlända ungdomar. Utbildningen riktar sig till personer som har ett intresse av att leda och inspirera till läs- och skrivfrämjande aktiviteter gentemot målgruppen.

Detta ingår:
❖ 1 halvdags workshop med inspirerande övningar och reflektioner med två ledare
❖ 1 metodmaterial och 1 antologi/ verksamhet.

Kostnad: 10 000kr /halvdag (ej avdragsgill för moms pga. ideell förening)

Vid intresse, kontakta föreningskoordinator Hanna Landström på hanna (a) kulturstorm.se

Med egna ord är ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Det syftar till att pröva och utveckla metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos unga nyanlända samt ge utrymme för dessa att få berätta sina livshistorier genom självbiografiskt skrivande. Under 2016 och 2017 har projektet arrangerat skrivarkurser, läsecirklar och författarbesök för målgruppen. Fantastiska texter har producerats och 48 av dem har samlats i antologin Okänd värld -nyanlända ungdomar berättar med egna ord, utgiven i samarbete med förlaget En bok för alla i juli 2017.