Slutseminarium Med egna ord

Du kan se filmen här!

Under slutseminariet presenterades projektets erfarenheter och resultat. Seminariet innehöll även ett panelsamtal på temat “Varför är det viktigt att berätta om sitt liv?” 
Panelen  i Umeå bestod av Kawtar Al-Mashgari och Fazel Gholami, författare, berättarantikvarie Marianne Folkedotter från Västerbottens museum samt författare och skrivpedagog Sara Wikman. Samtalet leddes av Hanna Landström, Föreningen Kulturstorms koordinator.